Ochotnicza Straż Pożarna - Kończyce Małe


Minął kolejny rok społecznej działalności w naszej jednostce. Przyszedł czas na podliczenie mijającego roku oraz zaplanowanie bieżącego. W tym roku Walne Zebranie rozpoczął nowy Prezes naszej jednostki druh Tomasz Gruszczyk. Prezes podsumował miniony rok oraz przedstawił plan działania na bieżący.


Jednakże tegoroczne zebranie miało wyjątkowy charakter, swoją wieloletnia społeczną służbę zakończył druh Prezes Leon Smoter. Szczególne podziękowania za konstruktywne współdziałanie, życzliwość oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z realizacją zadań ochrony przeciw pożarowej złożyli Wójt Gminy Zebrzydowice mgr Andrzej Kondziołka, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie st. kpt. mgr inż. Jan KIELOCH, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju bryg. mgr inż. Edward Deberny, Komendant Komisariatu Policji w Zebrzydowicach komisarz Robert Kamiński.

Szczególne podziękowania za włożony trud w prowadzenie jednostki złożyli...

... Strażacy z OSP Kończyce Małe ...

..::Zamknij okno::..

© 2008 by Czarny. All Rights Reserved