Ochotnicza Straż Pożarna - Kończyce Małe


Jak zwykle na początku nowego roku w jednostkach OSP odbywają się Walne Zebrania, są najbardziej znaczącą siłą w strukturach tej organizacji. Ponadto jednoczą wszystkich strażaków i tych młodych, którzy dopiero poznają tą trudną i ciężka służbę, tych aktualnie służących na podziale bojowym, zarządzie i komisjach oraz tych..., od których możemy się wszyscy uczyć i podziwiać ich za włożony wkład w rozwój organizacji. Mam ma myśli zasłużonych strażaków w stanie spoczynku - członków honorowych.


W Tym dniu gromadzi się cała strażacka brać naszej jednostki, członkowie drużyny młodzieżowej, członkowie czynni, członkowie wspierający i oczywiście członkowie honorowi.

dh Janek Kula, dh Mariusz "Czarny" Gandzel, dh Ireneusz Kasza Nie zapominamy również o naszych kolegach z PSP Jastrzębie Zdrój i PSP Cieszyn, Wójcie naszej gminy, który również jest strażakiem, kolegach z Komendy Policji, radnych i innych gościach. Jest to najważniejsze zebranie w całym roku, na którym zapadają ważne decyzje związane z naszą jednostką. Jest przedstawione sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i plan finansowy na rok bieżący, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, plan działalności na rok bieżący itd. Po części głównej i oficjalnej jest okazja do porozmawiania ze starymi i zasłużonymi druhami o tym jak to "kiejsik bywało".

..::Zamknij okno::..

© 2005 by Czarny. All Rights Reserved