Ochotnicza Straż Pożarna - Kończyce Małe


Walne Zebranie to najbardziej znacząca siła i najbardziej kompetentny organ władzy OSP (znaczy i może więcej niż Zarząd i Komisja Rewizyjna). Poza tym zebranie wszystkich członków, którym naprawdę zależy na losach naszej jednostki to także bardzo ważny krok organizacyjny dający jasność nam wszystkim.


W Tym dniu gromadzi się cała strażacka brać naszej jednostki, członkowie drużyny młodzieżowej, członkowie czynni, członkowie wspierający i oczywiście członkowie honorowi. Nie zapominamy również o naszych kolegach z PSP Jastrzębie Zdrój i PSP Cieszyn, Wójcie naszej gminy, który również jest strażakiem, kolegach z Komendy Policji, radnych i innych gościach.


Jest to najważniejsze zebranie w całym roku, na którym zapadają ważne decyzje związane z naszą jednostką. Jest przedstawione sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe za rok ubiegły i plan finansowy na rok bieżący, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej, plan działalności na rok bieżący itd. Po części głównej i oficjalnej jest okazja do porozmawiania ze starymi i zasłużonymi druhami o tym jak to "kiejsik bywało".

..::Zamknij okno::..

© 2004 by Czarny. All Rights Reserved