Ochotnicza Straż Pożarna - Kończyce Małe


W dniu 8 marca w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaczycach odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przybyłych uczniów i ich opiekunów przywitał Czlonek Prezydium Zarzadu Powiatoweg ZOSP RP dh Leon Smoter a następnie przedstawił jury OTWP 2008, które w kilku punktach nakreśliło przebieg turnieju.

Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch grupach wiekowych: młodszej (uczniowie szkoły podstawowej) oraz starszej (uczniowie gimnazjum). Zawodnicy najpierw rozwiązywali test pisemny a później odpowiadali na wylosowany zestaw pytań przed Komisja OTWP.


Uczestnikom turnieju zostały rozdane pamiątkowe dyplomy "Za Uczestnictwo" a finalistom dyplomy za zajęte miejsca oraz pamiątkowe upominki ufundowane przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Zebrzydowicach.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ma celu popularyzowanie, wśród dzieci i młodzieży, przepisów ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

..::Zamknij okno::..

© 2008 by Czarny. All Rights Reserved