Ochotnicza Straż Pożarna - Kończyce Małe


W dniu 5 marca 2005 roku w sali tradycji Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Małych odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przybyłych uczniów i ich opiekunów przywitał Komendant Gminny dh Leon Smoter, następnie przedstawił jury w składzie: przewodniczący L. Smoter, sekretarz dh E. Herman, funkcyjni dh T. Wojacki, dh O. Rygiel, dh K. Knauer, które przygotowało pytania konkursowe oraz w kilku punktach nakreślił przebieg turnieju.

Uczestnicy konkursu rywalizowali w dwóch grupach wiekowych: młodszej (uczniowie szkoły podstawowej) oraz starszej (uczniowie gimnazjum). Zawodnicy najpierw rozwiązywali 20-pytaniowy test wiadomości, potem najlepsi odpowiadali na wylosowany zestaw pytań przed Komisja OTWP.


Finaliści OTWP 2005 eliminacje gminne.

Grupa młodsza:
1. miejsce - Krzysztof Hanzel - OSP Kończyce Małe
2. miejsce - Martyna Czagan - OSP Marklowice Górne
3. miejsce - Justyna Kalisz - OSP Marklowice Górne

Grupa starsza (gimnazjalna):
1. miejsce - Piotr Jakubiec - OSP Kaczyce
2. miejsce - Izabela Hukałowicz - OSP Kaczyce
3. miejsce - Aleksandra Smoter - OSP Kończyce Małe


Uczestnikom turnieju zostały rozdane pamiątkowe dyplomy "Za Uczestnictwo" a finalistom dyplomy za zajęte miejsca oraz pamiątkowe upominki ufundowane przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Zebrzydowicach.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej ma celu popularyzowanie, wśród dzieci i młodzieży, przepisów ochrony przeciwpożarowej i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

..::Zamknij okno::..

© 2005 by Czarny. All Rights Reserved