Ochotnicza Straż Pożarna - Kończyce Małe


Ob. Józef Stramecki wstąpił w szeregi naszej OSP w dniu 15.11.1948 roku, (nr legitymacji 6/48 z dnia 15.11.1948)

Rok 1948 to wyjątkowo trudny okres dla jednostki w Kończycach, zakończone działania wojenne pozostawiły ruiny remizy, sprzęt i wyposażenie zostało zniszczone, a to, co pozostało rozgrabione. Ponowne odbudowanie strażnicy w tamtych czasach wymagało ogromnego poświęcenia i nie lada wysiłku. Na wyposażeniu powojennej remizy znalazła się motopompa "OKSNER", kilka węży gaśniczych, niekompletne umundurowanie oraz wóz konny, który służył do działań gaśniczych oraz do zawodów pożarniczych aż do roku 1952. Taki oto stan jednostki zastał dh Józef na początku swojej strażackiej przygody.

Dh Stramecki od samego początku swojej społecznej działalności wykazywał się dużą aktywnością, zaangażowaniem w działalność szkoleniową, w likwidację pożarów i innych zagrożeń oraz w działalność gospodarczą i kulturalno - wychowawczą. W tym samym roku w Bielskiej Komendzie Straży Pożarnej ukończył kurs i uzyskał wyszkolenie IV stopnia.


Ówczesny Komendant OSP dh Franciszek Morawiec powierzył druhowi szkolenie strażaków i młodzieży, z czego wywiązywał się sumiennie i wzorowo, o czym często wspominali wychowankowie.

Kończycka jednostka zdobywała sobie coraz większe uznanie wśród lokalnej społeczności a także uzyskała wysoką lokatę na szczeblu rejonowym. Ten czas zaowocował zdobyciem pierwszego miejsca w zawodach pożarniczych.

Specyficzne położenie naszej miejscowości niejednokrotnie sprzyjało zagrożeniom powodziowym. Nieregulowana rzeka Piotrówka często niosła zagrożenie występując ze swojego koryta. Wtedy to sygnał strażackiej trąbki a później syreny elektrycznej wzywał druha Strameckiego do niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym. Ratowanie ludzkiego życia oraz mienia społecznego było jego priorytetem.

W roku 1965 dh Józef został wybrany do Zarządu OSP na funkcję Sekretarza. W tym czasie powstał również Społeczny Komitet Budowy nowej remizy. Jednym z największych zwolenników tego dzieła był oczywiście nasz druh. Budowę rozpoczęto w tym samym roku a zakończono w roku 1967. Druh Stramecki, z kielnią w ręku spędził niezliczoną ilość społecznie przepracowanych godzin. Efekt jego pracy oraz wielu innych ludzi dobrej woli służy nam do dnia dzisiejszego.

W roku 1985 został wybrany na członka Komisji Rewizyjnej a w następnej kadencji został jego przewodniczącym. Z powierzonych funkcji zawsze wywiązywał się wzorowo.

Druh Józef Stramecki wraz z małżonką

Druh Jóżef Stramecki mimo swoich 85 lat nadal wykazuje zainteresowanie bieżącą działalnością jednostki. Jeśli tylko ma okazję zagląda w skromne progi naszej remizy, pytając, co nowego... Wszyscy z wielkim szacunkiem podchodzimy do jego osoby. Nigdy nie zapominamy o nim, jest zapraszany na wszystkie imprezy organizowane przez OSP, w których chętnie uczestniczy. Józek jest nam druhem i przyjacielem.

..::Zamknij okno::..

© 2009 by Czarny. All Rights Reserved