Ochotnicza Straż Pożarna - Kończyce Małe


EDURA to specjalistyczna wystawa podczas której prezentowane są urządzenia, sprzęt i technologie dla służb ratowniczych oraz ochrony przeciwpożarowej obiektów. Wystawa została zorganizowana po raz pierwszy w czerwcu 2001 roku na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, z inicjatywy Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa.

Celem wystaw EDURA jest prezentowanie przedstawicielom władz państwowych, samorządowych, gospodarczych oraz środowisku pożarniczemu najnowszych osiągnięć techniki stosowanej do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów, ratownictwa i likwidacji skutków klęsk żywiołowych. Podczas wystaw odbywają się równolegle konferencje, szkolenia i sympozja a także narady kadr kierowniczych ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności.

Organizowanie wystawy na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie stwarza możliwość zaprezentowania sprzętu i środków w praktycznym działaniu na szkolnym poligonie, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie terenów wystawowych - z zastosowaniem środków gaśniczych włącznie. W ramach wystawy przeprowadzany jest konkurs na najlepsze wystawiane wyroby przeznaczone do stosowania w ochronie przeciwpożarowej i ratownictwie. Nagrody i wyróżnienia przyznawane są w dziewięciu kategoriach:


  • pojazdy pożarnicze - gaśnicze,
  • pojazdy pożarnicze - specjalne,
  • ochrona i uzbrojenie osobiste strażaka,
  • sprzęt i techniczne urządzenia do zabezpieczeń przeciwpożarowych,
  • środki gaśnicze,
  • sprzęt ratowniczy i gaśniczy,
  • środki łączności i wyposażenie techniczne stanowisk dyspozycyjnych,
  • indywidualne i zbiorowe środki ochrony ludności,
  • zabezpieczenie logistyczne.

..::Zamknij okno::..

© 2004 by Czarny. All Rights Reserved