Ochotnicza Straż Pożarna - Kończyce Małe


STAR 244 - GBA

STAR 244 - GBA

Średni samochód ratowniczo - gaśniczy przeznaczony jest do prowadzenia akcji w obszarach zabudowanych , oraz dzięki napędowi na wszystkie koła 4x4 mogący również bez przeszkód poruszać się po wiejskich drogach gruntowych. Jego konstrukcja zapewnienia dobre warunki pracy strażaków...


Motopompa pływająca Niagara - 1

Motopompa pływająca Niagara - 1

Motopompa pływająca przeznaczona do tankowania samochodów pożarniczych, zbierania wody z rozlewisk. Niska waga i małe gabaryty świadczą o użyteczności pompy. Pompa ma możliwość samozasysania oraz pracy na sucho. Pompa może podawać wodę o dużym stopniu zanieczyszczenia...


Motopompa pływająca Niagara - 1

Motopompa pożarnicza M8/8 PO-5

Motopompa pożarnicza M8/8 PO-5 przeznaczona jest do tłoczenia wody do stanowisk gaśniczych. Może być wykorzystana do wypompowywania wody z innych zbiorników wody. Ze względu na coraz nowocześniejsze motopompy, M8/8 PO-5 dziś najczęściej jest wykorzystywana do zawodów pożarniczo - sportowych......Strona w rozbudowie.....::Zamknij okno::..

© 2004 - 2005 by Czarny. All Rights Reserved