Menu...

 ..:: Strona główna
 ..:: Nasza jednostka
 ..:: Z życia jednostki
 ..:: E-biblioteka
 ..:: Ciekawostki
 ..:: Kontakt
 ..:: Linki...

Aktualna pogoda
Stan wody na Piotrówce
Stacja: Zebrzydowice


Statystyka strony


 Wszystkich gości było
23298
Aktualnie na stronie
1
 Administrator [online/offline]

Księga Gości

Wspieramy akcjeWyróżnienia i Rankingi
Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe

... w Kończycach Małych serdecznie wita wszystkich na oficjalnej stronie internetowej. Pragniemy podzielić się z Wami tym wszystkim, czym zajmujemy się na co dzień w naszej społecznej służbie, a także historią i nowościami z dziedziny pożarnictwa i ratownictwa. Na stronie można zobaczyć ciekawe foto-relacje z ćwiczeń, zawodów, interwencji, uroczystości oraz imprez. Zobaczyć można również jak wygląda nasza remiza, jakim dysponujemy sprzętem i kim są nasi strażacy...


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54
Wesołych Świ…t
Wszystkim odwiedzaj…cym stron™ Ochotniczej Stra¼y Po¼arnej w Kończycach Małych pragniemy zło¼yć ¼yczenia wesołych, zdrowych i spokojnych Świ…t Bo¼ego Narodzenia oraz du¼o pomyślności w nadchodz…cym Nowym Roku 2006. Ze stra¼ackim pozdrowieniem.


Posted on 14 Sep 2007 by Czarny
Odpust parafialny
W pi™kn… słoneczn… i bardzo ciepł… niedziel™ 11 września nasza parafia NNMP obchodziła odpust parafialny. Tradycyjnie nasi stra¼acy uczestnicz…c we Mszy Św. wystawili poczet sztandarowy oraz zaj™li si™ obsług… baldachimu. Dopisuj…ca słoneczna pogoda pozwoliła nam ubrać si™ w letnie koszule wyjściowe. [wi™cej]

Posted on 14 Sep 2007 by Czarny
Pow³dº w Kończycach Małych
Intensywne opady deszczu na Śl…sku Cieszyńskim sprawiły, ¼e w dniu 24.08.2005 w powiecie cieszyńskim rzeki przekroczyły stan alarmowy i w wielu miejscach wyst…piły z koryt. W Kończycach Małych ewakuowana została jedna rodzina, zagro¼onych było kolejnych kilka. Woda zalała pola uprawne, ł…ki oraz drogi z Cieszyna do Jastrz™bia i z Pruchnej do granicy. [wi™cej]
Posted on 14 Sep 2007 by Czarny
XIV Mi™dzynarodowy Festiwal Wokalny - Viva Il Canto
W ramach XIV - tego Festiwalu Muzyki Wokalnej Viva Il Canto w dniu 19 sierpnia 2005 roku w pi…tek o godzinie 2000 na dziedzińcu Zamku Kończyce Małe odbyła si™ ju¼ kolejny raz Gala Operetkowa, tym razem pod tytułem "Operetkowe Manewry". Jak co roku nasza jednostka brała udział w zabezpieczeniu koncertu. [wi™cej]
Posted on 14 Sep 2007 by Czarny

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

...Strona należy do grupy...


(C) 2003 - 2010 by Czarny

Wszelkie prawa do użytych na tej stronie materiałów, nazw i znaków handlowych należą do ich właścicieli.
Prawa autorskie do zdjęć, artykułów i komentarzy należą do ich autorów.
Wszystko pozostałe (C) 2003 - 2010 by Czarny