Menu...

 ..:: Strona główna
 ..:: Nasza jednostka
 ..:: Z życia jednostki
 ..:: E-biblioteka
 ..:: Ciekawostki
 ..:: Kontakt
 ..:: Linki...

Aktualna pogoda




Stan wody na Piotrówce
Stacja: Zebrzydowice


Statystyka strony


 Wszystkich gości było
23303
Aktualnie na stronie
1
 Administrator [online/offline]

Księga Gości

Wspieramy akcje



Wyróżnienia i Rankingi




Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe

... w Kończycach Małych serdecznie wita wszystkich na oficjalnej stronie internetowej. Pragniemy podzielić się z Wami tym wszystkim, czym zajmujemy się na co dzień w naszej społecznej służbie, a także historią i nowościami z dziedziny pożarnictwa i ratownictwa. Na stronie można zobaczyć ciekawe foto-relacje z ćwiczeń, zawodów, interwencji, uroczystości oraz imprez. Zobaczyć można również jak wygląda nasza remiza, jakim dysponujemy sprzętem i kim są nasi strażacy...


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54
Druh Misiek w cywilu
W dniu 29 stycznia 2007 roku dh Michał "Misiek" Nawrat wyszedł do cywila. Po prawie rocznej przerwie, pełen nowych doznań, doświadczeń i wojskowych prze¼yć dh "Misiek" powr³cił w szeregi swojej macierzystej jednostki OSP Kończyce Małe. Nasz druh słu¼ył w jednostkach zmechanizowanych.

Posted on 14 Sep 2007 by Czarny
Odnowiona remiza
Zakończone zostały prace zwi…zane z nowym obliczem naszej remizy. Po wykonaniu docieplenia budynku oraz nowej termoizolacyjnej elewacji zewn™trznej nasza remiza odzyskała dawny blask. Odnowiona została tak¼e figurka naszego patrona Świ™tego Floriana, znajduj…ca si™ na 1/3 wysokości wie¼y. Po latach oczekiwań zostało zrobione to, co było planowane od dawna. Do wykonania pozostał jeszcze bardzo wa¼ny napis informacyjny remizy, czyli OSP Kończyce Małe.
Posted on 14 Sep 2007 by Czarny
Wesołych Świ…t
Wszystkim odwiedzaj…cym stron™ Ochotniczej Stra¼y Po¼arnej w Kończycach Małych pragniemy zło¼yć ¼yczenia wesołych, zdrowych i spokojnych Świ…t Bo¼ego Narodzenia oraz du¼o pomyślności w nadchodz…cym Nowym Roku 2007. Ze stra¼ackim pozdrowieniem.


Posted on 14 Sep 2007 by Czarny
Nowa elewacja zewn™trzna remizy
Na przełomie miesi…ca sierpnia i września nasza remiza został poddana gruntownemu remontowi. Prace zwi…zane z dociepleniem budynku oraz wykonaniem nowej termoizolacyjnej elewacji finansuje Gmina Zebrzydowice. Prace wykonuje firma zewn™trzna. Po latach oczekiwań remiza zmieni swoje zewn™trzne oblicze.

Posted on 14 Sep 2007 by Czarny

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

...Strona należy do grupy...


(C) 2003 - 2010 by Czarny

Wszelkie prawa do użytych na tej stronie materiałów, nazw i znaków handlowych należą do ich właścicieli.
Prawa autorskie do zdjęć, artykułów i komentarzy należą do ich autorów.
Wszystko pozostałe (C) 2003 - 2010 by Czarny