Menu...

 ..:: Strona główna
 ..:: Nasza jednostka
 ..:: Z życia jednostki
 ..:: E-biblioteka
 ..:: Ciekawostki
 ..:: Kontakt
 ..:: Linki...

Aktualna pogoda
Stan wody na Piotrówce
Stacja: Zebrzydowice


Statystyka strony


 Wszystkich gości było
23294
Aktualnie na stronie
1
 Administrator [online/offline]

Księga Gości

Wspieramy akcjeWyróżnienia i Rankingi
Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe

... w Kończycach Małych serdecznie wita wszystkich na oficjalnej stronie internetowej. Pragniemy podzielić się z Wami tym wszystkim, czym zajmujemy się na co dzień w naszej społecznej służbie, a także historią i nowościami z dziedziny pożarnictwa i ratownictwa. Na stronie można zobaczyć ciekawe foto-relacje z ćwiczeń, zawodów, interwencji, uroczystości oraz imprez. Zobaczyć można również jak wygląda nasza remiza, jakim dysponujemy sprzętem i kim są nasi strażacy...


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54
Wielkanocne czuwanie
I zn³w nastał wielkanocny czas, jak co roku nasza jednostka trzymała honorowa wart™ przy Bo¼ym Grobie w naszym kościele. Jest to jeden z takich nielicznych dni w całym roku gdzie mo¼na si™ zebrać prawie cał… jednostka. W oczekiwaniu na swoj… zmian™ mo¼na podyskutować na ka¼dy temat i nie tylko. [wi™cej]

Posted on 14 Sep 2007 by Czarny
Ostatnie po¼egnanie
W dniu 22 marca 2007 roku po raz ostatni zawyły syreny woz³w stra¼ackich dla naszego druha Dariusza Golasowskiego. Tak po¼egnaliśmy naszego koleg™, przyjaciela. Po¼egnaliśmy go wraz z rodzin…, znajomymi, przyjaci³łmi. Św. Florian powołał Darka do słu¼by w swojej niebiańskiej remizie. [wi™cej]

Posted on 14 Sep 2007 by Czarny
Odszedł nasz kolega

W dniu 18 marca 2007 roku po długiej i ci™¼kiej chorobie zmarł nasz kolega Dariusz Golasowski. Swoje ¼ycie poświ™cił Stra¼y Po¼arnej, kt³rej pozostał wierny a¼ do ostatnich dni swego ¼ycia. Darek pełnił słu¼b™ w JRG Jastrz™bie Zdr³j a od najmłodszych lat w OSP Kończyce Małe. Na zawsze pozostanie w naszej pami™ci wesoły i zawsze uśmiechni™ty kolega z wozu stra¼ackiego. Razem walczyliśmy z po¼arami, kl™skami ¼ywiołowymi, razem nieśliśmy ratunek tym, kt³rzy go potrzebowali, razem biesiadowaliśmy. Zawsze uczynny, słu¼…cy rad… i pomoc…... stra¼ak z bogatym doświadczeniem. Dziś odszedł od nas na wieczn… słu¼b™!. Niech świ™ty Florian, patron wszystkich stra¼ak³w, przyjmie go na tym lepszym ze świat³w.
Posted on 14 Sep 2007 by Czarny
Walne Zebranie
Min…ł kolejny rok... kolejny w naszej społecznej działalności. Właśnie na Walnym Zebraniu zbieramy si™ by popatrzeć w przeszłość, przeanalizować miniony rok a tak¼e zastanowić si™ nad dalszymi krokami, jakie b™dziemy czynić w bie¼…cym roku. Na tym co rocznym zebraniu gromadzi si™ cała stra¼acka brać naszej jednostki. [wi™cej]

Posted on 14 Sep 2007 by Czarny

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

...Strona należy do grupy...


(C) 2003 - 2010 by Czarny

Wszelkie prawa do użytych na tej stronie materiałów, nazw i znaków handlowych należą do ich właścicieli.
Prawa autorskie do zdjęć, artykułów i komentarzy należą do ich autorów.
Wszystko pozostałe (C) 2003 - 2010 by Czarny