Menu...

 ..:: Strona główna
 ..:: Nasza jednostka
 ..:: Z życia jednostki
 ..:: E-biblioteka
 ..:: Ciekawostki
 ..:: Kontakt
 ..:: Linki...

Aktualna pogoda
Stan wody na Piotrówce
Stacja: Zebrzydowice


Statystyka strony


 Wszystkich gości było
23272
Aktualnie na stronie
1
 Administrator [online/offline]

Księga Gości

Wspieramy akcjeWyróżnienia i Rankingi
Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe

... w Kończycach Małych serdecznie wita wszystkich na oficjalnej stronie internetowej. Pragniemy podzielić się z Wami tym wszystkim, czym zajmujemy się na co dzień w naszej społecznej służbie, a także historią i nowościami z dziedziny pożarnictwa i ratownictwa. Na stronie można zobaczyć ciekawe foto-relacje z ćwiczeń, zawodów, interwencji, uroczystości oraz imprez. Zobaczyć można również jak wygląda nasza remiza, jakim dysponujemy sprzętem i kim są nasi strażacy...


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54
Bo¼e Ciało
W pi™kny i bardzo słoneczny czerwcowy dzień zebraliśmy si™ przed naszym kościołem parafialnym, aby wzi…ć udział w uroczystościach Bo¼ego Ciała. W tym roku procesja wiodła mi™dzy innymi dolin… Piotr³wki, ulicami osiedla "Karolinka". Procesja zakończyła si™ przed figurk… Matki Boskiej przy kościele. [wi™cej]

Posted on 15 Sep 2007 by Czarny
Karosacja samochodu STAR 244 L
W dniu 28 maja 2007 roku nasza jednostka ogłosiła przetarg nieograniczony na karosacj™ samochodu po¼arniczego na podwoziu STAR 244 L rocznik 1984.

Termin składania ofert - do dnia 15.06.2007 r. do godz. 9:45 w OSP Kończyce Małe ul. Korczaka 39.

Otwarcie ofert nast…pi w dniu 15.06.2007 r. o godz. 10:00 w OSP Kończyce Małe ul. Korczaka 39.

Termin wykonania zam³wienia: do dnia 30.09.2007 roku

Specyfikacja istotnych warunk³w zam³wienia oraz dokumentacja przetargowa zamieszczona jest na naszej stronie internetowej.
Posted on 15 Sep 2007 by Czarny
Ćwiczenia Kompanii Odwodowej na terenie naszej gminy
W dniu 26 maja odbyły si™ kolejne ćwiczenia Kompanii Odwodowej Stra¼y Po¼arnej, kt³re zostały przeprowadzone na terenie Las³w Państwowych le¼…cych w naszej gminie Zebrzydowice. Palił si™ "zebrzydowicki" las a zało¼eniem akcji ratowiniczo - gaśniczej było jak najszybsze opanowanie szalej…cego po¼aru. [wi™cej]

Posted on 15 Sep 2007 by Czarny
Druh Rybka w wojsku

Przychodz… takie dni, kiedy trzeba si™ spakować i do woja pojechać... Tak te¼ uczynił nasz kolega z jednostki dh Piotr "Rybka" Staniecki. Miejscowość Mor…g, w kt³rej b™dzie słu¼ył "Rybka" le¼y na Pojezierzu Iławskim w zachodniej cz™ści wojew³dztwa Warmińsko-Mazurskiego w powiecie ostr³dzkim.
Posted on 15 Sep 2007 by Czarny

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

...Strona należy do grupy...


(C) 2003 - 2010 by Czarny

Wszelkie prawa do użytych na tej stronie materiałów, nazw i znaków handlowych należą do ich właścicieli.
Prawa autorskie do zdjęć, artykułów i komentarzy należą do ich autorów.
Wszystko pozostałe (C) 2003 - 2010 by Czarny