Menu...

 ..:: Strona główna
 ..:: Nasza jednostka
 ..:: Z życia jednostki
 ..:: E-biblioteka
 ..:: Ciekawostki
 ..:: Kontakt
 ..:: Linki...

Aktualna pogoda
Stan wody na Piotrówce
Stacja: Zebrzydowice


Statystyka strony


 Wszystkich gości było
23271
Aktualnie na stronie
1
 Administrator [online/offline]

Księga Gości

Wspieramy akcjeWyróżnienia i Rankingi
Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe

... w Kończycach Małych serdecznie wita wszystkich na oficjalnej stronie internetowej. Pragniemy podzielić się z Wami tym wszystkim, czym zajmujemy się na co dzień w naszej społecznej służbie, a także historią i nowościami z dziedziny pożarnictwa i ratownictwa. Na stronie można zobaczyć ciekawe foto-relacje z ćwiczeń, zawodów, interwencji, uroczystości oraz imprez. Zobaczyć można również jak wygląda nasza remiza, jakim dysponujemy sprzętem i kim są nasi strażacy...


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54
Karosacja samochodu STAR 244 L - cz™ść 2
W pi…tek 21-go września wybraliśmy si™ w odwiedziny do firmy "Bocar" mieszcz…cej si™ w Korwinowie, aby zobaczyć jak post™puj… prace zwi…zane z karosacj… naszego Stara 244L. To, co zobaczyliśmy było napawaj…ce optymizmem a z drugiej strony niepokojem. Jak na dzień dzisiejszy została poszerzona kabina oraz zbudowano szkielet zabudowy po¼arniczej. W³z powinien być ukończony do dnia 30.09.2007 zgodnie z zawart… umow… przetargow…. [wi™cej]
Posted on 23 Sep 2007 by dh Czarny
Remont drzwi gara¼owych
W sobot™ 15 września podział bojowy jednostki przyst…pił do remontu generalnego drzwi gara¼owych naszej remizy. Prace rozpocz™liśmy wcześnie rano, pogoda była pi™kna, słoneczna, lecz wiej…cy silny wiatr utrudniał zadanie. Po kilku godzinach prac nowy wygl…d wjazd³wki wszystkim si™ bardzo spodobał. Drzwi zostały wyremontowane od podstaw, zabezpieczone farb… antykorozyjn… oraz obite blach… falist…. Po trwaj…cych od ponad dw³ch lat pracach remontowych na terenie remizy drzwi były ostatnim punktem. Teraz nasza remiza wygl…da jak nowa.
Posted on 18 Sep 2007 by dh Misiek
Prace konserwacyjne na stronie OSP
W dniu 17 września zostały zakończone prace konserwacyjne na naszej stronie.

Aktualnie przeprowadzane s… prace konserwacyjne naszego serwisu, jest instalowany nowy system news oraz dokonywane s… drobne zmiany poprawiaj…ce funkcjonalność strony. Wszystko to jest po cz™ści zwi…zane z wymian… oprogramowania przez administracje serwera konczyce.pl. Strona mo¼e być niestabilna lub czasowo niedost™pna. Mam jednak nadziej™, ¼e do jutra uporam si™ z tym wszystkim.

Admin serwisu - dh Czarny
Posted on 15 Sep 2007 by dh Czarny
100 lat OSP Kończyce Wielkie
100 lat społecznej działalności min™ło naszym kolegom stra¼akom z OSP Kończyce Wielkie. Uroczystość odbyła si™ w dniu 7 lipca na boisku Ludowego Klubu Sportowego. »yczymy dalszych sukces³w w tej ci™¼kiej stra¼ackiej posłudze. Ponad to serdecznie dzi™kujemy za zaproszenie na uroczyste rocznicowe obchody.

Posted on 15 Sep 2007 by Czarny

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

...Strona należy do grupy...


(C) 2003 - 2010 by Czarny

Wszelkie prawa do użytych na tej stronie materiałów, nazw i znaków handlowych należą do ich właścicieli.
Prawa autorskie do zdjęć, artykułów i komentarzy należą do ich autorów.
Wszystko pozostałe (C) 2003 - 2010 by Czarny