Menu...

 ..:: Strona główna
 ..:: Nasza jednostka
 ..:: Z życia jednostki
 ..:: E-biblioteka
 ..:: Ciekawostki
 ..:: Kontakt
 ..:: Linki...

Aktualna pogoda
Stan wody na Piotrówce
Stacja: Zebrzydowice


Statystyka strony


 Wszystkich gości było
257
Aktualnie na stronie
1
 Administrator [online/offline]

Księga Gości

Wspieramy akcjeWyróżnienia i Rankingi
Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe

... w Kończycach Małych serdecznie wita wszystkich na oficjalnej stronie internetowej. Pragniemy podzielić się z Wami tym wszystkim, czym zajmujemy się na co dzień w naszej społecznej służbie, a także historią i nowościami z dziedziny pożarnictwa i ratownictwa. Na stronie można zobaczyć ciekawe foto-relacje z ćwiczeń, zawodów, interwencji, uroczystości oraz imprez. Zobaczyć można również jak wygląda nasza remiza, jakim dysponujemy sprzętem i kim są nasi strażacy...


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54
Gminny OTWP
W minion… sobot™ w OSP Kaczyce odbyły si™ gminne eliminacje Og³lnopolskiego Turnieju Wiedzy Po¼arniczej. Z naszej jednostki wystartowało trzech uczestnik³w. Turniej składał si™ z cz™ści pisemnej i ustnej. OTWP podzielony został na dwie grupy wiekowe, grupa młodsza (szkoła podstawowa) oraz grupa starsza (gimnazjum). Do zmagań na szczeblu powiatowym z naszej jednostki zakwalifikował si™ dh Andrzej Smoter, kt³ry w eliminacjach gminnych zaj…ł II miejsce. Gratulujemy !
Posted on 09 Mar 2008 by dh Czarny
Zakończenie kadencji
W zwi…zku z zakończeniem pełnienia funkcji Prezesa OSP Kończyce Małe przez druha Leona Smoter pragniemy serdecznie podzi™kować za wieloletnie sprawne prowadzenie naszej jednostki. Jednostki, kt³ra dziś stoi na najwy¼szym poziomie, dysponuje nowym sprz™tem ratowniczo – gaśniczym a stra¼acy posiadaj… wysoki poziom wyszkolenia. Dzi™kujemy!
»yczymy du¼o zdrowia oraz spełnienia wszystkich ¼yciowych plan³w.

... Stra¼acy z OSP Kończyce Małe ...
Posted on 29 Feb 2008 by dh Czarny
Walne Zebranie
Min…ł kolejny rok społecznej działalności w naszej jednostce. Przyszedł czas na podliczenie mijaj…cego roku oraz zaplanowanie bie¼…cego. W tym roku Walne Zebranie rozpocz…ł nowy Prezes naszej jednostki druh Tomasz Gruszczyk. Jednak¼e tegoroczne zebranie miało wyj…tkowy charakter, swoj… wieloletnia społeczn… słu¼b™ zakończył druh Prezes Leon Smoter.
Posted on 29 Feb 2008 by dh Czarny
Wesołych Świ…t
Wszystkim gościom odwiedzaj…cym stron™ internetow… Ochotniczej Stra¼y Po¼arnej w Kończycach Małych pragniemy zło¼yć ¼yczenia wesołych, zdrowych i spokojnych Świ…t Bo¼ego Narodzenia oraz du¼o pomyślności w nadchodz…cym Nowym Roku 2008.

... Stra¼acy z OSP Kończyce Małe ...
Posted on 16 Dec 2007 by dh Czarny

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

...Strona należy do grupy...


(C) 2003 - 2010 by Czarny

Wszelkie prawa do użytych na tej stronie materiałów, nazw i znaków handlowych należą do ich właścicieli.
Prawa autorskie do zdjęć, artykułów i komentarzy należą do ich autorów.
Wszystko pozostałe (C) 2003 - 2010 by Czarny