Menu...

 ..:: Strona główna
 ..:: Nasza jednostka
 ..:: Z życia jednostki
 ..:: E-biblioteka
 ..:: Ciekawostki
 ..:: Kontakt
 ..:: Linki...

Aktualna pogoda
Stan wody na Piotrówce
Stacja: Zebrzydowice


Statystyka strony


 Wszystkich gości było
23268
Aktualnie na stronie
1
 Administrator [online/offline]

Księga Gości

Wspieramy akcjeWyróżnienia i Rankingi
Ochotnicza Straż Pożarna Kończyce Małe

... w Kończycach Małych serdecznie wita wszystkich na oficjalnej stronie internetowej. Pragniemy podzielić się z Wami tym wszystkim, czym zajmujemy się na co dzień w naszej społecznej służbie, a także historią i nowościami z dziedziny pożarnictwa i ratownictwa. Na stronie można zobaczyć ciekawe foto-relacje z ćwiczeń, zawodów, interwencji, uroczystości oraz imprez. Zobaczyć można również jak wygląda nasza remiza, jakim dysponujemy sprzętem i kim są nasi strażacy...


Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/show_news.php on line 41

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/czarny/straz/cutenews/inc/shows.inc.php on line 54
Modernizacja strony

... Modernizacja strony została zakończona ...

Aktualnie trwaj… prace zwi…zane z modernizacj… naszej strony internetowej. Witryna chwilowo mo¼e być niestabilna lub niedost™pna. Wszystkich odwiedzaj…cych serwis stra¼ak³w z OSP Kończyce Małe... Przepraszamy.
Posted on 06 Nov 2008 by dh Czarny
Aparaty powietrzne Fenzy AERIS
W miesi…cu paºdzierniku nasza jednostka wzbogaciła si™ o nowy sprz™t ratowniczy. Zostały zakupione cztery aparaty ochrony dr³g oddechowych firmy Fenzy AERIS oraz cztery czujniki bezruchu FIRE FLY. Jest to niezb™dny sprz™t do prowadzenia akcji ratowniczo - gaśniczych w ekstremalnie trudnych warunkach.
Posted on 01 Nov 2008 by dh Czarny
Stra¼ackie Wesele
Ciepły wrześniowy poranek (27.09.2008) z remizy alarmowo wyje¼d¼a w³z bojowy, kieruje si™ w stron™ podlesia, przecina skrzy¼owanie i grzeje dalej... mo¼na by s…dzić i¼ zast™p stra¼ak³w wyje¼d¼a do kolejnego wezwania... Tym razem było inaczej, w³z ustrojony w balony i wst…¼ki pod…¼a do dh Marcina i Wioli.
Posted on 14 Oct 2008 by dh Czarny
Wakacyjne remonty
Wakacyjne miesi…ce sprzyjaj… wszelakiego rodzaju pracom remontowym. Tak te¼ było i w tym roku, dzień dłu¼szy ni¼ zwykle, czasu nieco wi™cej, wi™c mo¼na było zabrać si™ za prace zwi…zane z remiz… oraz jej otoczeniem. R³wnie¼ wa¼nym wydarzeniem dla nas było symboliczne ochrzczenie naszego wozu bojowego Star 244L.
Posted on 13 Oct 2008 by dh Czarny

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next >>

Content Management Powered by CuteNews

...Strona należy do grupy...


(C) 2003 - 2010 by Czarny

Wszelkie prawa do użytych na tej stronie materiałów, nazw i znaków handlowych należą do ich właścicieli.
Prawa autorskie do zdjęć, artykułów i komentarzy należą do ich autorów.
Wszystko pozostałe (C) 2003 - 2010 by Czarny